همایش بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

محورهای همایش

 1. شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر بهبود مدیریت و نظام آموزشی در حوزه های آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی
 2. راهکارهای بهبود مدیریت مدارس و توانمندسازی مدیران
 3. راهکارهای ارتقای سطح تخصص و مهارت حرفه ای مدیران
 4. بررسی راههای کمک به مدیران واحدهای آموزشی در درک بهتر هدفهای آ.پ
 5. بررسی عوامل موثر بر بهره وری و ارتقای کیفیت در مدارس و تاثیر مدیریت آموزشی بر آن
 6. بررسی نقش مدیران و معلمان در تغییر نگرش دانش آموزان
 7. بررسی نقش مدیران و معلمان در تربیت شهروند ایده آل
 8. نقش فناوری ها و تکنولوژی های نوین آموزشی در نظام تعلیم و تربیت
 9. آشنایی با فنون و روش های نوین تدریس در کشورهای مختلف جهان
 10. آشنایی با مفهوم معلم موثر و اثربخش و راههای ارتقای آن
 11. راهکارهای ایجاد احساس نیاز به تغییر در معلمان در جایگزینی روش های نوین تدریس به جای روش های سنتی
 12. راهکارهای ارتقای لذت یادگیری در فرایند تدریس و رویکردهای نوین در این حوزه
 13. بررسی عوامل موثر بر افزایش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان و دانشجویان
 14. بررسی نقاط قوت و عوامل موفقیت نظام آموزشی سایر کشورهای جهان
 15. بررسی نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی ایران در دوره های ابتدایی، متوسطه و عالی و ارائه راهکارهای آن
 16. شناسایی و الویت بندی راهکارهای ارتقای نقش تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی کشور
 17. راهکارهای افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به ویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
 18. شناسایی و الویت بندی راهکارهای تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی
 19. شناسایی و الویت بندی راههای ارتقای جایگاه نظام آموزشی ایران در سطح جهان
 20. شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر گسترش و تعمق فرهنگ پژوهشی، خلاقیت و نوآوری در دانشجویان
 21. بررسی لزوم توجه بیشتر به تفاوت های فردی به ویژه هویت جنسیتی دانش آموزان و تفاوت های شهری و روستایی
 22. راهکارهای توانمندسازی دانش آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر، کوچ نشین ها و همچنین مناطق دو زبانه با نیازهای ویژه
 23. شناسایی و الویت بندی راهکارهای ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم
 24. شناسایی و الویت بندی موانع و چالش های موجود در نظام آموزش عالی و عدم اثربخشی آن در اشتغال دانش آموختگان

Image result for ‫تلگرام‬‎کانال تلگرامی رسمی کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

 

تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


مرکز همایش