عضویت در خبرنامه مدیریت آموزشی ایران

اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

آموزش

تماس با دبیرخانه همایش

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

فراخوان مقاله

2 شهریور 1395

ستاد برگزاری نخستین کنگره بین المللی مدیریت آموزشی ایران با تکیه بر پژوهش های علمی و بر پایی جلسات متعدد با اساتید فرهیخته و با علم و آگاهی بر تکنیک های روز در ارائه راهکارهای مناسب در زمینه مدیریت آموزشی با تشکیل ستادی از نیروهای متخصص، پس از بررسی، پژوهش و فعالیت های کارشناسانه با همکاری اساتید صاحب نظر و برجسته دانشگاه های سراسر کشور کنگره ای را در این عرصه برنامه ریزی گردیده است. محققین و پژوهشگران گرامی می توانند در محور های مشخص شده ذیل مقالات خود را برای شرکت در این کنگره از طریق پایگاه های اینترنتی به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

 

 


محورها

مدیریت آموزشی:

 • اصول مدیریت آموزشی
 • مدیریت آموزش عمومی
 • مدیریت آموزش عالی
 • کارکردهای مدیریت آموزشی
 • الزامات مدیریت آموزشی

o       فلسفه علم و روش های پژوهش در مدیریت آموزشی

 • سیاستگذاری آموزشی
 • مبانی اقتصادی مدیریت آموزشی
 • نظارت و راهنمایی در فرآیندهای آموزشی
 • نظام های طبقه بندی در مدیریت آموزشی
 • رهبری آموزشی

o       ماهیت کارآفرینی در مدیریت آموزشی

 

سازمان های آموزشی:

 • تئوری های سازمان و مدیریت در آموزش
 • مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزشی
 • استراتژی های رهبری اثربخش در سازمان های آموزشی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • مدیریت مالی سازمان های آموزشی
 • مدیریت آموزش کارکنان
 • عناصر سازمانی در مدیریت آموزشی
 • سازمان های آموزشی متمرکز و نامتمرکز

o       الزامات مدیریت آموزشی در سازمان

 • اصول مدیریت علمی در سازمان های آموزشی
 • تبیین رفتار در سازمان های آموزشی
 • تاثیر مکاتب و نظریه های سازمان و مدیریت بر مدیریت آموزشی
 • ویژگی های محیط های آموزشی

o       مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

o       مدیریت آموزشی تطبیقی

o       نظام های نوین آموزشی

o       نظریه های یادگیری و الگوهای نوین تدریس

o       روش های فعال یاددهی و یادگیری

 

 

 

کیفیت آموزشی:

 • راهکارهای بهبود مستمر برنامه ریزی آموزشی
 • مدیریت کیفیت آموزش
 • سنجش کیفیت آموزشی
 • سنجش اثربخشی آموزشی
 • سنجش محتوای آموزشی
 • تجزیه و تحلیل سیستم های مدیریت آموزشی
 • ارزیابی مدرسین
 • برنامه ریزی آموزشی ضمن خدمت
 • راهکارهای کاربردی بهبود مستمر برنامه ریزی آموزشی در توسعه شایستگی ها
 • شناسایی موانع و چالشهای متداول پیش رو در اجرای برنامه های آموزشی

 

 

فناوری آموزشی:

o       فناوری اطلاعات در سیستم های آموزشی

o       کلاس های غیرمتعارف

o       فناوری های نوین آموزشی

o       مدیریت آموزشی و شبکه ها

       


475
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران