همایش بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

تعریف مدیریت و کارکردهای آن بویژه مدیریت آموزشی

9 شهریور 1395

به گزارش از واحدپژوهش همایش بین المللی مدیریت آموزشی تقریبا به تعداد نویسندگان کتب مدیریت تعریف مدیریت وجود دارد . وجه مشترکی که در همه ی این تعاریف به آن اشاره میشود توجه مدیر به تحقق بخشیدن هدفها یا مقاصد سازمانی است . یکی از تعاریفی که با مهارتهای اجتماعی و انسانی ارتبا ط بسیار نزدیک دارد و به نظر اینجانب از تعاریف دیگر جامع تر و در عین حال بسیار ساده وقابل فهم تر میباشد به این شرح است . کار کردن با افراد و به وسیله ی افراد وگروهها برای تحقق هدفهای سازمانی .

این تعریف به این دلیل از میان دیگر تعاریف انتخاب شده است که در عین سادگی در درون خود به خوبی بیانگر اهمیت وجود روابط انسانی مطلوب در هر سازمان میباشد علاوه بر آن در هر حال باید دانست اهمیت این روابط در آموزش و پرورش به دلیل اینکه با انسان و تربیت آن سر و کار دارد دو چندان است . پس از ارائه ی تعریف فوق از مدیریت لازم است بدانیم مدیریت دارای چه کارکردهایی میباشد .

کارکردهای مدیریت عموما شامل موارد زیر میباشند :

1- برنامه ریزی : که متضمن تعیین هدفها و مقاصد سازمان و تهیه ی نقشه و برنامه ی کار است .

2- سازماندهی : سازماندهی مستلزم آن است که منابع یعنی افراد ˛ سرمایه و تجهیزات به موثرترین شیوه برای حصول هدفها فراهم شود.

3- انگیزش : که در تعیین سطح عملکرد کارکنان نقش مهمی بر عهده دارد .بهترین راه برای ایجاد انگیزه روابط انسانی مطلوب در محیط کار میباشد.

4- کنترل : توجه به نتایج کار و پی گیری برای مقایسه ی فعالیتهای انجام شده با برنامه ها و انجام اصلاحات در مواردی که انحرافاتی صورت گرفته است.

با توجه به اینکه بحث ما بیشتر مربوط به مدیریت در حوزه ی آموزش و پرورش     می شود بجاست که تعریفی متناسب با مدیریت آموزشی نیز در اینجا آورده شود برای یافتن تعریفی متناسب ضمن مطالعه ی برخی کتب مربوط به موضوع مورد بحث به تعریفی مناسب برخوردم که عینا در زیر خواهد آمد .

مدیریت آموزشی را میتوان چنین  تعریف کرد :

((تصمیم گیری و اجرای تصمیمات درباره آموزش و پرورش.))

این تعریف دو کارکرد اساسی رادر مدیریت آموزشی شامل میشود:

 1- تصمیم گیری 2- اجرای تصمیمات . البته این تعریف در درون خود معنای گسترده ای دارد بدین معنی که :  هنگامی که یک مدیر درگیر تصمیم گیری می شود باید فرایند وسیعی انجام دهد که شامل خلاقیت ˓ تعیین اهداف ˓ برنامه ریزی  و ...میشود ودر هنگام اجرای تصمیم باید مدیر فعالیتهایی نظیر سازماندهی  ایجاد انگیزه ارزشیابیهای تکوینی ورفع نقایص احتمالی و ... را نیز انجام دهد .

هدف اصلی مدیریت آموزشی تسهیل و پیشبرد امر آموزش و یادگیری است.با توجه به تعریف فوق میتوان وظایف مدیران آموزشی را به شرح زیر طبقه بندی نمود . که شامل شش گروه میشود :

1- برنامه آموزشی و تدریس

2- امور دانش آموزان

3- امور کارکنان آموزشی

4- روابط مدرسه و اجتماع

5- تسهیلات و تجهیزات آموزشی

6- امور اداری و مالی

مهمترین وظیفه مدیران آموزشی هدایت جریان آموزش و یادگیری بویژه تسهیل جریان رشد و پرورش دانش آموزان است.  ساختاری که تجارب یادگیری را سازمان داده آموزش و یادگیری دانش آموزان را میسر میسازد برنامه آموزشی نامیده میشود .

تحقق هدفهای آموزشی رابطه ی نزدیکی با اثر بخشی مدیریت دارد . نقش مدیران آموزشی سازماندهی موثر و بسیج منابع انسانی و مالی و هدایت فعالیتهای اجرایی برنامه های آموزشی است . گر چه عوامل عمده در این جریان معلمان و دانش آموزان هستند ولی مدیران آموزشی میتوانند با ایجاد روحیه و شرایط مناسب ˛ تهیه و تدارک مواد و وسایل آموزشی ˛ راهنمایی و مساعدت فکری و ارزشیابی عملکردها زمینه ی اجرای موثر برنامه ها و تحقق هدفها را فراهم سازند .

مدیریت مدرسه به جهت اینکه در یک سیستم انسانی اعمال میشود که مواد اولیه و خروجی آن را نیروی انسانی بالقوه ی یک کشور تشکیل میدهد و فرایند تعلیم وتربیت نیز بنا به ذات خود شاید خطیرترین فعالیت برای جامعه ی انسانی باشد دارای پیچیدگی و ظرافتهای خاص بوده که تنها با دانش ˛تجربه ˛خلاقیت ˛تحمل و بردباری حاصل میگردد.

 

منابع : ۱- مدیریت رفتار سازمانی ترجمه ی دکتر علی علاقه بند

         2-مقدمات مدیریت آموزشی   دکتر علی علاقه بند

علم جویان گرامی،لطفا از محورهای همایش مدیریت آموزشی دیدن کنید.برای برخورداری از مزایا و گواهینامه علمی در این مرکز که افتخار برگزاری نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران را از آن خود کرده است ثبت نام کنید.

کلمات کلیدی : آموزش عمومی ، آموزش عالی ، علم  ، پژوهش ، سیاستگذاری آموزشی ، فرآیندهای آموزشی ، نظارت ، راهنمایی ، نظام آموزشی  ، رهبری آموزشی ، کارآفرینی ، نظام های طبقه بندی ، آموزش ، مدیریت آموزش ، یافته های علمی ، اصول آموزشی ، نظریه های آموزشی ، مدیریت دانش ، دستاوردهای علمی ، اصول مدیریت آموزشی ، مدیریت عمومی ، کنترل در مدیریت آموزشی ، نظارت در مدیریت آموزشی ، مدیریت اسلامی ، نظام آموزش و پرورش ، برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، یادگیری ، تدریس ، الگوی تدریس ، نظریه یادگیری ، یاددهی ، روش یاددهی ، روش یادگیری ، نیازسنجی آموزشی ، کیفیت آموزشی ، کیفیت آموزش ، اثربخشی آموزشی ، سیستم های مدیریت آموزشی ، مدرسین ، مدرس ، آموزش ضمن خدمت ، فناوری آموزشی ، کلاس ، فناوری پورتال ، برنامه های آموزشی ، آموزش و پرورش ، تعلیم و تربیت ، دانشگاه ، استاد ، امتحان ، آزمون ، نمره ، دانشجو ، آموزش ، مهارت ، تحقیق ، Educational Administration ، خدمات آموزشی ، مراکز آموزش ، آموزشگاه ها ، وزارت علوم ، سوادآموزی ، سازمان آموزشی ، همایش مدیریت آموزشی ، کنفرانس مدیریت آموزشی ، کنگره مدیریت آموزشی ، همایش ملی مدیریت آموزشی ، همایش بین المللی مدیریت آموزشی ، کنفرانس ملی مدیریت آموزشی ، کنفرانس بین المللی مدیریت آموزشی ، نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی


602
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

Image result for ‫تلگرام‬‎کانال تلگرامی رسمی کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

 

تماس با دبیرخانه

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


مرکز همایش