همایش بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش

 نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی گردید ، متن فراخوان مقالات و پوستر همایش در پایگاه اینترنتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور درج شده است.

تبیین عناصر کلیدی مدیریت آموزش سازمانی با رویکرد آموزش در صنعت بانکداری

28 شهریور 1395

به گزارش از واحد خبر مرکز برگزاری همایش بین المللی مدیریت آموزشی ،تغییر مشخصه بارز عصر حاضر است، به عقیده صاحبنظران سازمان و مدیریت تغییر تنها چیزی است که در عصر حاضر تغییر نمی کند. تغییرات دم افزا، رهبران سازمان ها را متوجه این موضوع ساخته که برای بقای خود ناچار از برنامه ریزی تغییرات با یک رویکرد فراکنشی هستند تا بجای قربانی شدن در رویارویی با تغییرات، مدیران این تغییرات در فضای رقابتی باشند.

در این رابطه حضرت علی (ع) به فرزندش امام حسین(ع)فرمودند: «هرکس بدون نگرش به عواقب در ورطه کارها در آید، خود را در معرض مصائب و مشکلات نهاده است». حضرت نیز در جایی دیگر پیرامون ضرورت پیش بینی و آینده نگری فرمودند:«مومنین کسانی هستند که نسبت به آینده و پیش روی خود اگاه هستند». یکی از راهبردهای کلیدی در چنین محیط و عصری توجه به آموزش و آینده نگری آموزشی است چراکه دانش و مدیریت یادگیری یکی از منابع حیاتی برای موفقیت سازمان ها به شمار می رود. یادگیری سازمانی یکی از پایه های استقرار مدیریت دانش در سازمان ها است. به عبارتی به منظور همگامی حرکت با این تغییرات و پیچیدگی ها، راهکاری جز آموزش افراد سازمان برای رویارویی با موقعیت های جدید وجود ندارد. برای استقرار چنین رویکردی در سازمان توجه جدی به طراحی و پیاده سازی نظام جامع آموزش سازمانی حیاتی است؛ پیامد استقرار نظام جامع آموزش با رویکرد فراکنشی، ظهور و تکوین فرهنگ یادگیری – یاددهی در سازمان و بین مدیران خواهد بود. محصول این فرهنگ سازمانی خلق شده، تعهد و مشارکت مدیران در برنامه ریزی تغییرات در سطح جهانی و ملی و پذیرش تغییرات از سوی بدنه سازمان خواهد بود.

 

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از جمله سازمان های خدماتی محسوب می شوند که برای تداوم حیات خود ناچار از رقابت در ارایه خدمات مالی به مشتریان هستند و مشتری محوری مولفه کلیدی در شریان حیات مالی آنها به شمار می رود. در سازمان های مالی و اعتباری برای رویارویی با دنیای متغییر که از یکسو هر لحظه نیاز جدیدی را برای مشتری خلق می کند و از سوی دیگر خدمات نوینی از سوی رقبا معرفی می شود، بانک ها باید به دنبال تامین نیازهای مشتریان و خلق نیاز جدید برای مشتریان باشند،این جز با استقرار فرهنگ سازمانی دانایی محور ممکن نیست. چنانکه بیان شد ظهور و تکوین این فرهنگ جز با پیاده سازی نظام جامع آموزش سازمانی که هدفش مجهز ساختن افراد سازمان برای ارایه خدمات کیفی متنوع در عرصه رقابتی دنیای متغیراست، ممکن نخواهد بود. خلق چنین بینش و فرهنگی در هر بانکی به طور قطع نقطه عطفی در مسیر تحول و بالندگی آن خواهد بود.

 

به طور کلی منابع انسانی آموزش دیده در فرایند عملیات و بهره وری بانک ها نقش حیاتی دارد؛ به عبارتی بهره برداری از سرمایه گذاری ها و دستیابی به اهداف سازمانی بستگی کامل به منابع انسانی توانمند، کارآ و متعهد دارد که نسبت به اهداف و سیاست های سازمان شناخت کامل داشته باشد.آموزش عنصرکلیدی برای توانمندسازی منابع انسانی بشمار می رود. بنابراین طراحی و پیاده سازی یک نظام جامع آموزشی به منظور بهسازی و نگهداری نیروی انسانی بانک ها از اهمیت و اولویت ویژه ای برخوردار است ؛ به عبارتی تنها گذرگاه ورود به دنیای تحول و بالندگی است.

 

در این نوشتار به اختصار مروی خواهیم داشت بر چارچوب کلی نظام جامع آموزش سازمانی و به این پرسش پاسخ خواهیم داد که یک نظام جامع آموزش بانکی از چه اجزایی شکل می گیرد؟ بررسی ادبیات آموزش سازمانی بیانگر این است که در طراحی یک نظام آموزشی باید به پنج زیر نظام توجه کرد و آنها را در درون نظام جامع پیش بینی نمود. میلر و همکارانش(2002)در مقاله ای اشاره می کنند که طراحی یک برنامه آموزش و توسعه مشتمل بر گام های فراوانی است که می توان آنها را در پنج طبقه گروه بندی کرد:

1-نیازسنجی آموزشی(needs assessment)

2-هدفگذاری آموزشی (instructional objectives)

3- طراحی(design)

4- اجرا (implementation)

 5- ارزشیابی(evaluation)

فرایند آموزش در استاندارد ایزو 10015 در چارچوب مراحل پنجگانه :

1-      سنجش نیازهای آموزشی

2-      برنامه ریزی آموزشی

3-      مدیریت اجرایی آموزش

4-      ارزشیابی آموزشی

5-      نظارت آموزشی مطرح شده است.

علم جویان گرامی،لطفا از محورهای همایش مدیریت آموزشی دیدن کنید.برای برخورداری از مزایا و گواهینامه علمی در این مرکز که افتخار برگزاری نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران را از آن خود کرده است ثبت نام کنید.

 

کلمات کلیدی:مدیریت، مدیریت آموزشی، آموزش، سازمان، سازمان‌های اطلاعاتی،آموزش عمومی ، آموزش عالی ، علم  ، پژوهش ، سیاستگذاری آموزشی ، فرآیندهای آموزشی ، نظارت ، راهنمایی ، نظام آموزشی  ، رهبری آموزشی ، کارآفرینی ، نظام های طبقه بندی ، آموزش ، مدیریت آموزش ، یافته های علمی ، اصول آموزشی ، نظریه های آموزشی ، مدیریت دانش ، دستاوردهای علمی ، اصول مدیریت آموزشی ، مدیریت عمومی ،مديريت ،همایش،راهبردي، پيش‌بيني فناوري، اجماع خبرگان، تحليل روند، چرخه‌ي عمر فناوري


655
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 

Image result for ‫تلگرام‬‎کانال تلگرامی رسمی کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

 

تماس با دبیرخانه

02133699094

09193519331

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com


مرکز همایش